Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel - sagsnr. 2013-2979

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her