Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af forvaltningsloven, lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) - (supplerende høring) - sagsnr. 2013-2967

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her