Lovudvalget -Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (Ny regional vækst- og udvikligsstrategi mv.) - sagsnr. 2013-2939

Print Print
23-10-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2939 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.