Lovudvalget -Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (Ny regional vækst- og udvikligsstrategi mv.) - sagsnr. 2013-2939

Print Print
23-10-2013
Læs høringssvar her