Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet) - sagsnr. 2013-2918

Print Print
21-10-2013
Læs høringssvar her