Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser - sagsnr. 2013-2916

Print Print
01-10-2013
Læs høringssvar her