Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (fællesområdebekendtgørelsen) - sagsnr. 2013-2889

Print Print
30-10-2013
Læs høringssvar her