Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) - sagsnr. 2013-2866

Print Print
01-10-2013
Læs høringssvar her