Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven - sagsnr. 2013-2824

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her