Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Ændring af afstemningssted for vælgere med handicap mv.) - sagsnr. 2013-2788

Print Print
03-10-2013
Læs høringssvar her