Uddannelsesudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (Opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen) - sagsnr. 2013-2777

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her