Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af emballagebekendtgørelsen i forbindelse med implementering af Kommissionens direktiv 2013/2/EU om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald - sagsnr. 2013-2772

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her