Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (indførelse af en forhøjet strafferamme for dopingkriminalitet i tilfælde, hvor der foreligger særligt skærpende omstændigheder) - sagsnr. 2013-2736

Print Print
12-09-2013
Læs høringssvarher