Procesretsudvalget - Høring over Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 mv. (Bruxelles I-forordning) - sagsnr. 2013-2730

Print Print
25-09-2013
Læs høringssvar her