Procesretsudvalget - Høring over Grund- og nærhedsnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 mv. - sagsnr. 2013-2723

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her