Lovudvalget - Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister med henblik på eventuelle bemærkninger - sagsnr. 2013-2722

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2722 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.