Lovudvalget - Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister med henblik på eventuelle bemærkninger - sagsnr. 2013-2722

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her