Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Ny identifikation af ghettoområder og videregivelse af oplysninger om lejere) - sagsnr. 2013-2691

Print Print
03-10-2013
Læs høringssvar her