Lovudvalget - Høring over forslag til lov om offentlig adgang til miljøoplysninger (Ny hovedlov og ændringer i lyset af ny lov om offentlighed i forvaltningen) - sagsnr. 2013-2668

Print Print
01-10-2013
Læs høringssvar her