Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om social service (Ændring af revisionsbestemmelse vedr. brug af alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge ..) - sagsnr. 2013-2666

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her