Lovudvalget - Høring over forslag til bekendtgørelse om børnehuse samt vejledningskapitel om børnehuse til "Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier" - sagsnr. 2013-2648

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her