Lovudvalget - Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen) - sagsnr. 2013-2639

Print Print
25-09-2013
Læs høringssvar her