Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen - sagsnr. 2013-2638

Print Print
25-09-2013
Læs høringssvar her