Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af regionsloven (regioners nedsættelse af stående udvalg uden dispensation) - sagsnr. 2013-2591

Print Print
16-09-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2591 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.