Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af regionsloven (regioners nedsættelse af stående udvalg uden dispensation) - sagsnr. 2013-2591

Print Print
16-09-2013
Læs høringssvar her