Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Forrentning af negativ institutskat) mv. - sagsnr. 2013-2590

Print Print
24-09-2013
Læs høringssvar her