Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (revision af visumreglerne mv.) - sagsnr. 2013-2589

Print Print
16-09-2013
Læs høringssvar her