Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin III-forordningen) - sagsnr. 2013-2588

Print Print
20-09-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2588 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.