Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven, lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (krav om identifikation mv.) - sagsnr. 2013-2587

Print Print
02-09-2013
Læs høringssvar her