Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven (Udvidet adgang til registersamkøring mv.) - sagsnr. 2013-2586

Print Print
20-09-2013
Læs høringssvar her