Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil - sagsnr. 2013-2585

Print Print
29-08-2013
Læs høringssvar her