Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs) - sagsnr. 2013-257

Print Print
08-02-2013
Læs høringssvar her