Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) - sagsnr. 2013-2509

Print Print
29-08-2013
Læs høringssvar her