Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning - sagsnr. 2013-2466

Print Print
20-08-2013
Læs høringssvar her