Lovudvalget - Høring over udkast til to ændringsbekendtgørelser om tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer - sagsnr. 2013-2465

Print Print
20-08-2013
Læs høringssvar her