Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til udvikling og demonstration vedrøerende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren - sagsnr 2013-2464

Print Print
20-08-2013
Læs høringssvar her