Lovudvalget - Høring over forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund - sagsnr. 2013-2462

Print Print
21-08-2013
Læs høringssvar her