Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom (SKM2012.732ØLR) og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 - sagsnr. 2013-2444

Print Print
18-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2444 Skatteudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.