Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom (SKM2012.732ØLR) og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 - sagsnr. 2013-2444

Print Print
18-08-2013
Læs høringssvar her