Skatteudvalget - Høring over forslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (effektivisering af inddrivelsen og henstand med indregnet retsskat) - sagsnr. 2013-2394

Print Print
10-09-2013
Læs høringssvar her