Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. - sagsnr. 2013-2389

Print Print
05-09-2013
Læs høringssvar her