Lovudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et medlemsstat - sagsnr. 2013-2379

Print Print
01-10-2013
Læs høringssvar her