Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter - sagsnr. 2013-2361

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2361 Lovudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.