Lovudvalget - Høring vedr. tilladelse til markedsføring af ekstrakt af hanekam som novel food ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2013-2360

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her