Lovudvalget - Høring over godkendelse af frikommuneforsøg om afgrænsning af bymidten og planlægning for bydelscentre i Viborg by - sagsnr 2013-2350

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2350 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.