Lovudvalget - Høring over godkendelse af frikommuneforsøg om afgrænsning af bymidten og planlægning for bydelscentre i Viborg by - sagsnr 2013-2350

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her