Lovudvalget - Høring over ændring af deponeringsbekendtgørelsen i forbindelse med implementering af direktiv 2011/97/EU om specifikke kriterier for oplagring af metallisk kviksølv, der betragtes som affald - sagsnr. 2013-2334

Print Print
05-08-2013
Læs høringssvar her