Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (transportforordningen) - sagsnr. 2013-2275

Print Print
14-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2275 Lovudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.