Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtningen og familiesammenførte til flygtninge - sagsnr. 2013-2269

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-2269 Lovudvalget.aspx - d. 17-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.