Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtningen og familiesammenførte til flygtninge - sagsnr. 2013-2269

Print Print
09-08-2013
Læs høringssvar her